P.H.E
"Supplier of Heat Exchanger and Consultant of Industrial Refrigeration Solutions"
  • 0905.268.017
  • 0985.337.635
  • 0934.570.732

Thiết bị làm kem Teknoice

Thiết bị làm kem Teknoice

Teknoice là một trong những thương hiệu sản xuất máy móc, thiết bị và dây chuyền làm kem lớn nhất...

read more