P.H.E
"Supplier of Heat Exchanger and Consultant of Industrial Refrigeration Solutions"
  • 0905.268.017
  • 0985.337.635
  • 0934.570.732

Coils

Trao đổi nhiệt dạng ống lồng vỏ

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng ống lồng vỏ cho nhiều ứng dụng khác nha...

read more

Thiết bị Trao đổi nhiệt dạng Ống cánh

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng Tấm ghép gioăng cho nhiều ứng dụng khác...

read more

Ống lưu nhiệt

Là hệ thống ống lưu nhiệt dung dịch sau hệ thống thanh trùng bằng thiết bị trao đổi nhiệt. Bá...

read more