P.H.E
"Nhà cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt và tư vấn các giải pháp nhiệt lạnh công nghiệp"
  • 0905.268.017
  • 0985.337.635
  • 0934.570.732

Phụ tùng trao đổi nhiệt

Phụ tùng tấm

2023-03-15 07:31:27

PHE chuyên cung cấp phụ tùng tấm trao đổi nhiệt và joang đệm kín của các loại thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm chính hãn...
Xem Chi Tiết