P.H.E
"Nhà cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt và tư vấn các giải pháp nhiệt lạnh công nghiệp"
  • 0905.268.017
  • 0985.337.635
  • 0934.570.732

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm

Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm Ghép Gioăng

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng Tấm ghép gioăng cho nhiều ứng dụng khác...

Xem Chi Tiết

Thiết bị Trao đổi nhiệt dạng Tấm hàn kín

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng Tấm ghép gioăng cho nhiều ứng dụng khác...

Xem Chi Tiết

Trao đổi nhiệt dạng tấm bán hàn

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng tấm bán hàn cho nhiều ứng dụng, trong đ...

Xem Chi Tiết

Trao đổi nhiệt dạng tấm lồng vỏ

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng tấm lồng vỏ cho nhiều ứng dụng khác nha...

Xem Chi Tiết