P.H.E
"Nhà cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt và tư vấn các giải pháp nhiệt lạnh công nghiệp"
  • 0905.268.017
  • 0985.337.635
  • 0934.570.732

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống

Trao đổi nhiệt dạng ống lồng vỏ

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng ống lồng vỏ cho nhiều ứng dụng khác nha...

Xem Chi Tiết

Thiết bị Trao đổi nhiệt dạng Ống cánh

PHE cung cấp một dải rộng các sản phẩm trao đổi nhiệt dạng Tấm ghép gioăng cho nhiều ứng dụng khác...

Xem Chi Tiết

Ống lưu nhiệt

Là hệ thống ống lưu nhiệt dung dịch sau hệ thống thanh trùng bằng thiết bị trao đổi nhiệt. Bá...

Xem Chi Tiết